Work With Us 

บริษัท ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระบบรับสมัครงานใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

สำหรับตำแหน่งที่ท่านได้สมัครไว้ก่อนหน้านี้ ทางบริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้รับใบสมัครเรียบร้อยแล้ว และหากท่านมีความประสงค์จะสมัครงานในตำแหน่งอื่น หรือกรอกข้อมูลไว้ในระบบอีกครั้งสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ตามลิงค์ซึ่งจะประกาศให้ทราบบนหน้าเว็บไซต์นี้ ในวันดังกล่าว

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้